ברוכים הבאים לאור דרנס פיטנס המופעל על ידי אור דרנס, ח.פ 206968026

כל שימוש בשירות מהווה הסכמה לתקנון זה, על התנאים וההגבלות הכלולים בו.

התקנון עלול להשתנות מעת לעת, ועל המשתמש להתעדכן בתקנון בכל כניסה. שימוש בשירות מהווה כהסכמה לתנאי התקנון והתחייבות לפעול על פיהם. מובהר כי התקנון מהווה הסכם משפטית מחייבת לכל דבר ועניין ומחייב את המשתמש על כל שימושיו בשירות.

השירותים – 

ביטולים ושינוי סוגי השירותים – 

זמינות ומיקום אזורי – 

אחריות ושירות – 

אבטחת מידע ופרטיות – 

קניין רוחני – 

דין וסמכות שיפוט – 

יצירת קשר –